IRAKURKETA PLANA

Arduraduna: Juanjo Iribar

ZERTARAKO IKASTETXEKO IRAKURKETA PLAN BAT?

Ikastetxeko Irakurketa Plana ikasleen irakurketa-gaitasuna hobetzeko da, batez ere, baina ahozko komunikazio-gaitasuna, hitzik gabeko komunikazio-gaitasuna eta komunikazio-gaitasun digitala lortzeko lagungarri ere bada.

Ikasleen irakurtzeko gaitasuna garatzeko ezinbestekoa da denak elkarrekin koordinatuta eta programatuta lan egitea.  Hori dela eta, Zentroko Irakurketa Planaren zeregina zera da, eskolak irakurketari ematen dion tratua antolatu eta artikulatzea, eta ondoren zerrendatzen diren helburuak ditu.

  • - Ikasleak testuak ulertzeko eta irakurritakotik informazioa ateratzeko gai izatea, testuak espezifikatzea, zentzu orokorra hartzea eta ideia nagusiak eta bigarrengo mailakoak bereiztea, interpretatzea eta formaz nahiz edukiz aztertzea.  
  • - Literatur-testuek ematen duten gozamena ulertu, interpretatu eta gozatzeko gai izatea, irakurtzea gozatzeko eta denbora gustura pasatzeko beste aukera bat izateko.  
  • - Ikasleek, irakurtzeko gaitasuna hobetuta, ahozko eta idatzizko komunikazio-gaitasuna ere hobetzea.